top of page
Search
  • latvianculturalcen

Tikšanās Straumēnos.


Vienmēr ir patīkami būt Straumēnos un satik Lielbritānijas latviešu organizāciju vēstures arhīva un Daugavas Vanagu Fonda ahīva pārzini Inesi Auziņu - Smitu un Daugavas Vanagu fonda Valdes priekšsēdi Aivaru Sinku, lai pārrunātu mūsu kopīgos projektus un plānus. Projekts "Bibliotēka2020", kā to paši saucam, varētu būt īpašs pavērsiena punkts latviešiem Lielbritānijā. Savukārt, sadarbojoties ar Daugavas Vanagu Fondu esam pārliecinājušies par uzticamo partnerību kopīgu projektu realizācijā, un droši rekomendējam Daugavas Vanagus jebkurai organizācijai Lielbritānijā, lai sasniegtu latviskus mērķus. Paldies Inesei Auziņai - Smitai un Aivaram Sinkam!

7 views0 comments

Komentáře


bottom of page