top of page
Search
  • latvianculturalcen

Saņemts atbalsts latviešu kūltūras projekta realizācijai

Updated: Mar 17

The National Lottery Community Fund ar £10000 piešķīrumu atbalstījis Latviešu Kultūras cetra projektu Latvian Little Theatre & Cultural Festival.

Projekts tiks realizēts jau šogad. Tā itvaros n otiks meistarklases, kultūras pasākumi, kuros varēs noskatīties Birmingemas Mazā teātra izrādi.

#TNLCommunityFund
1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page