top of page
Search
  • latvianculturalcen

NODIBINĀTS BIRMINGEMAS LATVIEŠU KORIS

2019.gada 12. janvārī nodibināts Birmingemas Latviešu koris. Diriģente Nora Ragže.


13 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page