top of page
Search
  • latvianculturalcen

Latviešu lugu lasījumi 2020 Plus - Tototo de Gugu “Tfu, tfu, tfu!”

LLL2020+


Absurda skice tapusi sadarbojoties Ozolnieku jauniešu teātra studijai un Birmingemas Mazā teātra jauniešu studijai

Lomās: Bulciņa – Sofija Patrīcija Meirāne vai Elīza Čaklā Nūdele - Agate Bistere Spiedze - Eva Estere Cimmermane Princis - Ernests Čaklais Režisore - Astra Kacena

2020.gada decembris


Video: https://bit.ly/35rxqjs


15 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page